Een sector in beweging...

Zaanstages.nl

07-02-2013 |

Voor de MaS-makelaar (Welsaen) uit Zaandam (NH) is een standaard website voor MaS-makelaars opgeleverd. Het toevoegen van artikelen, agenda-items, zelf nieuwe menu's instellen, opvoeren van downloads en dergelijke zijn eenvoudig te beheren via een direct en eenvoudig Content Management Systeem.

Voor een kijkje op deze website surf je naar www.zaanstages.nl. Lucy van der Wal van Welsaen uit Zaandam is de MaS-makelaar en kent inmiddels uitgebreid de mogelijkheden van het CMS. 

De standaard website heeft een aantrekkelijk instaptarief. Voor meer informatie neemt u contact op met Stichting Stagerage: 0345 - 580908

 

Convenant MaS regio zuidoost Utrecht

04-06-2012 |

Op 31 mei jl. is op de Scholengemeenschap Maarsbergen het convenant getekend tussen de vier gemeenten Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt, de in die gemeenten aanwezige scholen en de maatschappelijk makelaars ViaVia, Welnuh en Binding.
Daarin is een hecht verband vastgelegd, dat recht doet aan de reeds langer bestaande samenwerking in de regio. 

De meeste scholen maken gebruik van Stagerage, sommige meer intensief (meerjarige lintstages) dan andere (éénjarige blokstages).  Zo gaf het Herman Jordan Lyceum in Zeist (Montessori) aan dat het aanbod van de makelaar via Stagerage een duidelijke verbreding geeft van het aanbod, daar waar de school de MaS al jaren hanteert (72 uur) als belangrijk vormingsinstrument. 

 

Synthese (Gennep) MaSt samen met Actieradius in Land van Cuijk

07-05-2012 | MaS-Makelaar Synthese in Gennep gaat met een eigen BlueBank samenwerken met Actieradius in Het Land van Cuijk. De gemeente Gennep ondersteunt dit project vooralsnog volledig. Synthese krijgt ook een eigen website waar het aanbod uit de vacaturebank automatisch zichtbaar wordt. Daarbij maken zij gebruik van ons nieuwe website-ontwerp waarmee men uiterst voordelig kan beschikken over een eigen plekje op het internet. 
Op dit moment wordt aan de samenwerking, de invulling van de vacaturebank en de website nog hard gesleuteld. Tenslotte blijft het ondanks inschakeling van computers toch voornamelijk mensenwerk.

 

Principe Stagerage op Hogeschool

02-05-2012 |

Op initiatief van de Stichting Academie van de Stad start in september een pilot met zestig studenten van de Hogeschool van Amsterdam die in hun curriculum leerlingen van een aantal lagere scholen in achterstandswijken gaan ondersteunen. Op deze wijze dragen zij direct bij aan ontwikkeling van de stad, in ruil voor studiepunten. 

avds

Om het verloop van deze stage te kunnen volgen wordt een instrument ingezet dat gebaseerd is op de ervaringen met Stagerage, het stagevolgsysteem  voor Maatschappelijke Stages in het voortgezet onderwijs. Voor dit doel wordt het instrument aangepast. Het is de bedoeling dat bij een geslaagd verloop van de pilot dit principe wordt uitgebreid naar andere steden en meerdere vormen van stages.

 

Maatschappelijke stages in amateurkunst groot succes

01-12-2011 |

Een stijging binnen een jaar van 3.000 naar 6.500 maatschappelijke stages bij amateurkunstverenigingen: dat is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van Kunstfactor en Kunstconnectie. In oktober 2010 verrichtte Bureau Veldkamp een 0-meting van het aantal maatschappelijke stages in de amateurkunst en kunstencentra. Nu, een jaar later, blijkt deze vorm van stage lopen steeds populairder te worden onder middelbare scholieren. De meeste stages vinden tot nu toe plaats in de sport, de zorg, goede doelen of de eigen school.

Kunstfactor en Kunstconnectie voeren sinds 2009 een intensieve campagne om de amateurkunst en kunsteducatie onder de aandacht te brengen als interessante en leuke omgeving voor een maatschappelijke stage.

En met succes, want ten opzichte van de meting in 2010 is er een ruime verdubbeling van het aantal stageplaatsen bij amateurkunstverenigingen. Inmiddels zijn er meer dan 6.500 stageplaatsen bij theatergezelschappen, dansscholen, muziekverenigingen, festivals en de vele andere soorten organisaties die deze sector rijk is. De hulp en inbreng van de stagiaires wordt door het overgrote deel van de ondervraagde stagebieders als stimulerend ervaren.

De middelbare scholieren zelf zijn van mening dat deze stageplaatsen helpen hun visie op de maatschappij te verbreden en meer begrip voor andere mensen te krijgen. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat het ze leuk lijkt om stage te lopen bij een kunstencentrum of een vereniging in de amateurkunst.

Het volledige onderzoek over de maatschappelijke stage kunt u downloaden op www.kunstfactor.nl/mas. 

Helden ná MaS!

11-11-2011 |

Alleato, adviesbureau voor  sociale vraagstukken in de provincie Utrecht is een project gestart dat beoogt om jongeren te bewegen om na hun maatschappelijke stage vrijwilligerswerk te blijven doen.

Alleato - Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling - Utrecht

Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen. Zo maken zij kennis met het fenomeen vrijwillige inzet en leveren zij tijdens hun middelbare schooltijd een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De bedoeling is dat de leerlingen na afloop van hun stage vrijwilligerswerk blijven doen. In de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Het project Helden na MaS richt zich op de ontwikkeling van instrumenten om maatschappelijke stagiairs te interesseren voor vrijwilligerswerk, nadat zij hun verplichte stage gedaan hebben. De ontwikkeling van die instrumenten gebeurt in nauwe samenwerking met jongeren zelf.


Meer informatie vindt u op de webpagina van Alleato

 

Innovatie Award voor MaS-coördinatoren

27-10-2011 | Uitreiking Innovatie Award Zaltbommel

Docenten Susanne van Herwijnen, Bianca Baggerman en Coen Spierings ontvingen onlangs de Innovatie Award voor hun inzet voor de Maatschappelijke Stage van leerlingen van het Cambium College in Zaltbommel.


In het kader van het Europees Jaar van de Vrijwilliger mag de gemeente vier keer een award uitreiken, om zo vrijwilligers eens extra in het zonnetje te kunnen zetten. De thema’s van de awards waren Passie, Innovatie, Verbinding en Competentie. Op maandag 29 augustus 2011 hebben docenten Susanne van Herwijnen, Bianca Baggerman en Coen Spierings de Innovatie Award gekregen voor hun inzet voor de Maatschappelijke Stage van leerlingen van het Cambium. De Innovatie Award staat voor vernieuwing, denken buiten de bestaande kaders en het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Wethouder Ton van Balken reikte de award uit tijdens de opening van het nieuwe schooljaar. Hij prees de docenten voor hun inspanningen voor een onderwerp dat niet altijd even populair is bij leerlingen, terwijl het voor Zaltbommel van groot belang is dat er ook in de toekomst voldoende vrijwilligers zijn.

 

Import leerlinggegevens beschikbaar

20-09-2011 |

Sinds afgelopen week is het mogelijk om een vanuit de leerlingadministratie verkregen overzicht rechtstreeks te importeren in Stagerage. Dat is overigens een secure operatie: precies de reden waarom veel IT-coördinatoren van scholen deze methode prefereren boven een directe koppeling. 

De scholen die deze jaarovergang via import hebben gedaan zijn daar enthousiast over. Het scheelt veel werk en de kwaliteit is beter dan voorheen. Uiteraard staat de helpdesk van Stagerage gereed om de helpende hand te bieden.

 

Stage opleggen aan een leerling?

25-08-2011 | De oorspronkelijke bedoeling van de maatschappelijke stage is dat leerlingen naast kennismaken met vrijwilligerswerk ook leren om zelfstandig op zoek te gaan naar dit werk, diverse administratieve handelingen leren zelf te doen, zoals tijdregistratie en verslaglegging. Dat blijkt voor sommige nog net iets te hoog gegrepen. In het komend studiejaar krijgt de school ook de mogelijkheid om stages aan een leerling min of meer dwingend toe te voegen. Het is natuurlijk aan de school om te kiezen wanneer men dat doet. Het is natuurlijk verleidelijk om dit organisatorisch aspect centraal te gaan regelen, maar later moeten de leerlingen toch ook zelf op pad kunnen voor hun (bij)baantjes, dus we verwachten dat dit toewijzen slechts in uitzonderingsgevallen zal worden toegepast.

 

Groepsstages

25-08-2011 | Binnen Stagerages is het nu het aanmaken van groepsstages sterk vereenvoudigd. Nadat aanvankelijk de nadruk lag op het individueel zoeken en uitvoeren van een stage is gebleken dat veel scholen de stage groepsgewijs organiseren. Daarbij kiest niet meer de leerling de stage, maar de docent of coordinator. Deze verbindt leerlingen of hele klassen aan zo´n stage waarna het gehele proces zich weer uitrolt als een individuele stage. 

 

Invullen eigen stages verbeterd

11-05-2011 | Bij navraag onder gebruikers van Stagerage kwam naar voren dat het registreren van de eigen stage door leerlingen vaak fouten oplevert. De procedure is nu duidelijker, op één pagina. De leerling kan al na het invoeren van een paar letters nagaan of de stagebieder al in het bestand voorkomt, ditmaal op grond van een automatische zoekfunctie. 

 

Stagerage werkt in Assen samen met WisM@s

10-03-2011 | Voor het Nassaucollege in Assen is een koppeling gerealiseerd tussen WisMas en Stagerage. Op deze wijze kan de school gebruik blijven maken van het eigen systeem, terwijl de makelaar nu ook de vacatures ter beschikking kan stellen aan het Nassaucollege, en het verloop hiervan kan volgen. Wat ons betreft is in dit project Wis een plezierige samenwerkingspartner gebleken. Zo kan het dus ook!

 

Stagebieders werken met Stagerage

08-02-2011 |

 RIDDERKERK - Tijdens twee instructiebijeenkomsten in het Farelcollege zijn organisaties vorige week bekend gemaakt met het gebruik van Stagerage. Dit is het digitale vacature- en matchingsprogramma waarmee in Ridderkerk de maatschappelijke stages (MaS) geregeld worden. De bijeenkomst werd door Sport en Welzijn in samenwerking met het Farelcollege georganiseerd. Junaidah Beun van Sport en Welzijn reikte de inlogcodes uit aan de stagebieders Aafje, Riederborgh, Zonnebloem, 2e kans winkel, Werkcentrum Pameijer en s’ Gravenhof, gemeente Ridderkerk, Vluchtelingenwerk, SWOR en honkbalvereniging Sparta-Feyenoord. De stageaanbieders konden direct aan de slag om hun vacatures te checken, leerlingen te volgen en hun organisatieprofiel bij te werken. Ook docenten van het Farelcollege en Gemini college waren aanwezig om vragen te beantwoorden. ‘Het is eigenlijk een kleine moeite, maar wel leuk om ook op deze manier bij het proces van de leerlingen maatschappelijke stage betrokken te zijn!’ reageerde één van de organisaties enthousiast.

Vrijwilligers- en/of non-profitorganisaties die graag met jonge vrijwilligers willen werken kunnen contact opnemen met Junaidah Beun: 0180 - 430 440 of j.beun@sportenwelzijn.nl.

Bron: www.deweekkrant.nl

 

Hulp bij IT-problemen

16-12-2010 | Het komt nogal eens voor dat bij steunpunten en scholen problemen optreden met de IT-infrastructuur, met computers, netwerken en programma's. Niet altijd is hulp voorhanden. Wij bieden de mogelijkheid om ook op dit terrein storingen te verhelpen of te ondersteunen bij technische zaken.  Voor een gereduceerd bedrag stellen wij een technicus beschikbaar die u helpt, op afstand of ter plaatse. 

Neem voor meer informatie contact op met onze helpdesk. (Rosanne Joosten)

 

Nieuwe versie alleen met Internet Explorer 8, Chrome en Firefox

13-10-2010 | De nieuwe versie 3 van Stagerage is te bekijken met de volgende browsers: Internet Explorer 8, Google Chrone, Mozilla Firefox.. Het is ons gebleken dat veel scholen nog werken met Internet Explorer 6 of 7.  Uit het oogpunt van beveiliging (het gaat hier om persoonsgegevens) is dat af te raden, zeker niet alleen voor Stagerage. Genoemde browser zijn alle gratis te downloaden en te installeren. Voor hulp kunt u terecht bij onze helpdesk.

 

kennisnet: ict-gebruik in onderwijs stijgt veel te langzaam

08-10-2010 |

Door Elke Ross, donderdag 30 september 2010 14:18, views: 8.718

Het gebruik van ict op basisscholen, middelbare scholen en mbo's stijgt, maar niet snel genoeg, vindt Kennisnet. Ruim een kwart van de docenten maakt geen gebruik van ict bij het lesgeven, staat in de jaarlijkse Vier in Balans-monitor van Kennisnet.

Het gebruik van ict in het onderwijs neemt per jaar met ongeveer twee à drie procent toe. In 2010 is het gebruik van ict in het klaslokaal met drie procent gestegen. Directeur Toine Maes van Kennisnet concludeert op basis van het Vier in Balans-onderzoek: "In het huidige tempo duurt het nog zeker tien jaar voordat alle docenten ict toepassen in het lesprogramma. Als Nederland echt de ambitie heeft om internationaal terug te komen in de top vijf van kenniseconomieën, dan moeten we nu versnellen."

Kennisnet logoHet ict-gebruik in het onderwijs beperkt zich vooral tot tekstverwerken en het opzoeken van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat er één computer per vijf leerlingen is en docenten en scholen meer gebruik van digitale schoolborden maken. De docent kan dan bijvoorbeeld gebruikmaken van video's om een les te illustereren. Kennisnet claimt dat onderzoeken aantonen dat leerlingen hierdoor de lesstof beter onthouden.

Toine Maes van Kennisnet: "Overheid, bedrijfsleven en consumenten raken steeds meer vertrouwd met ict en benutten vaker de mogelijkheid om kennis en informatie te delen. Dat het onderwijs achterblijft, is raar. Juist hier gaat het om informatiedeling en kennisoverdracht." Kennisnet vindt dat iedere leerling en docent in 2015 eenvoudig toegang moet hebben tot lesinformatie, waarbij de organisatie het liefst zou zien dat dit met een eigen computer, laptop of ander apparaat zou gebeuren.

Bron: Tweakers.net

 

Provinciale bezuiniging treft CMO's

21-09-2010 |

Zet, CMO van Noord Brabant, stopt met haar activiteiten op het gebied van Maatschappelijke Stages. Achtergrond hiervan: bezuiniging op provinciaal niveau, waardoor een heroverweging van, en concentratie op kerntaken noodzakelijk is.

Al eerder heeft Primo Noord Holland haar deuren moeten sluiten.

 

Handleidingen nieuwe versie

13-09-2010 |

Op de pagina support zijn de handleidingen beschikbaar in pdf-formaat voor alle rollen in het stageproces. Deze zijn in detail nog aan enige wijzigingen onderhevig, omdat we alweer enige nuttige tips hebben ontvangen van onze kerngebruikers.

Hier vindt u ook het processchema: een enigzins technische weergave van de werkwijze waarop Stagerage is gebaseerd.

 

Hele regio Amstelland met één Stagerage

07-06-2010 |

De regio Amstelland, bestaande uit gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Aalsmeer heeft een dusdanige samenwerking tot stand gebracht dat men met drie verschillende makelaars in één StageRage werkt.

De makelaars werken samen vanuit Vrijwilligerscentrale Cardanus. Het programma wordt wat vacatures betreft "gevoed" uit verschillende vacaturebanken. De deelnemende scholen zijn

Hermann Wesselink College

Wellant College De Groenstrook  

Wellant College Westplas MAVO 

Amstelveen College

Keizer Karel College  

Alkwin Kollege 

Thamen R.K. Scholengemeenschap