Kernfuncties van Stagerage

Vacatures  
Stagerage brengt de vacatures van de school (schooleigen vacaturebank leverbaar) en van de makelaar samen in één overzicht. De leerling kan bovendien een eigen stageplaats opvoeren.  

 

Matching 
Hoe komt een leerling zelfstandig aan een stageplaats? Een leerling zoekt (na de interessetest van de Nationale Jeugdraad) zelf binnen de vacaturebank naar een passende vacature of voert er zelf een op.  

 

Toekenning
Een docent (mentor, stagebegeleider of stagecoördinator) is verantwoordelijk voor wie, op welke plek komt. Hij/zij kent de leerlingen immers het best. De docent heeft het overzicht van al zijn leerlingen en wie op welke plek stage loopt.

 

Uren en archief
Zonder het uitvoeren van de verplichte stage uren geen diploma! De leerling plant zijn activiteiten in Stagerage en de uren worden automatisch opgeteld. Stage afgerond? Transporteer de gegevens naar het leerlingvolgsysteem en laat de leerling zijn/haar eigen portfolio uitdraaien. Via het archief in Stagerage heeft de school blijvend de beschikking over alle recente en historische gegevens. 

 

Makelaar en rapportages
De makelaar regisseert binnen Stagerage het proces en kan de acties van alle andere partijen volgen. Indien er geen makelaar is, neemt een andere partij de rol van regisseur op zich. De school bijvoorbeeld. De makelaar kan ook specifieke rapportages samenstellen, al naar gelang de wensen van een gemeente of andere opdrachtgever.

 

Overzicht en communicatie
Eén van uw leerlingen is niet op zijn stageplaats verschenen?
Met Stagerage kunt u snel actie ondernemen en onduidelijkheden doeltreffend oplossen. Alle contactgegevens, van leerling tot stagebieder, zitten in het programma. Via een intern berichtenverkeer kunt u met alle andere gebruikers communiceren.   

Interview
Wat levert de maatschappelijke stage nu op? Voor de leerling zelf, voor het vrijwilligerswerk en voor de school? Vraag het de leerlingen na de uitvoering van hun maatschappelijke stage. U kunt met onze interviewmodule, uw eigen onderzoeksvragen samenstellen. Dat levert u een mooie leerling-monitor op met interessante gegevens voor het schoolbestuur of de gemeente.

 

Nieuws